Λειτουργία μισής φόρτωσης (Half Load)

Αρχική / Λειτουργία μισής φόρτωσης (Half Load)