,Ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου προγράμματος,Σύστημα προστασίας από υπερχείλιση & διαρροή νερού (Overflow & Antileakage),Επίπεδο θορύβου 47dBA

Αρχική / ,Ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου προγράμματος,Σύστημα προστασίας από υπερχείλιση & διαρροή νερού (Overflow & Antileakage),Επίπεδο θορύβου 47dBA