Εντατικό πρόγραμμα, Πρόγραμμα για ποτήρια και γυάλινα σκεύη,Display εσωτερικά της πόρτας,Καθυστέρηση έναρξης πλύσης έως 9 ώρες

Αρχική / Εντατικό πρόγραμμα, Πρόγραμμα για ποτήρια και γυάλινα σκεύη,Display εσωτερικά της πόρτας,Καθυστέρηση έναρξης πλύσης έως 9 ώρες