Λειτουργία Μισό Φορτίο,

Αρχική / Λειτουργία Μισό Φορτίο,