Λειτουργία ChildLock, Delay timer 95 λεπτά

Αρχική / Λειτουργία ChildLock, Delay timer 95 λεπτά