1 Αυγοθήκη, 1 Μπουκαλοθήκη, 3 ράφια συντήρησης, 2 ράφια πόρτας ( το 1 με καπάκι) , 1 Φρουτολεκάνη, 1 ράφι κατάψυξης, 1 Παγοθήκη

Αρχική / 1 Αυγοθήκη, 1 Μπουκαλοθήκη, 3 ράφια συντήρησης, 2 ράφια πόρτας ( το 1 με καπάκι) , 1 Φρουτολεκάνη, 1 ράφι κατάψυξης, 1 Παγοθήκη