1 Αυγοθήκη, 3 ράφια συντήρησης, 2 ράφια πόρτας, 1 μπουκαλοθήκη πόρτας, 1 Φρουτολεκάνη, 3 συρτάρια κατάψυξης, 1 Παγοθήκη

Αρχική / 1 Αυγοθήκη, 3 ράφια συντήρησης, 2 ράφια πόρτας, 1 μπουκαλοθήκη πόρτας, 1 Φρουτολεκάνη, 3 συρτάρια κατάψυξης, 1 Παγοθήκη