1 επίπεδη σχάρα, 1 εμαγιέ ταψί 45 mm

Αρχική / 1 επίπεδη σχάρα, 1 εμαγιέ ταψί 45 mm