1 σχάρα, 1 εμαγιέ ταψί 45mm, σύστημα συρόμενων ραγών τηλεσκοπικού μηχανισμού

Αρχική / 1 σχάρα, 1 εμαγιέ ταψί 45mm, σύστημα συρόμενων ραγών τηλεσκοπικού μηχανισμού