Όροι εγγύησης 

Η εταιρεία IDEAL ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ABEE σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη που δείξατε αγοράζοντας τα προϊόντα της και σας παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας για την συσκευή σας.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγείες χρήσης & εγκατάστασης και έχετε κατανοήσει πλήρως τη λειτουργία της.

Η εγγύηση ισχύει για δύο έτη, με έναρξη την ημερομηνία αγοράς της ηλεκτρικής συσκευής και είναι σύμφωνη με την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία.

Οποιοσδήποτε έλεγχος ή επισκευή διενεργείται κατά τη διάρκεια της εγγύησης θα πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει την κάθε πλημμελή λειτουργία ή βλάβη, που οφείλεται στην κατασκευή της συσκευής ή σε ελαττωματικό εξάρτημα. Περιορίζεται δε, στην αντικατάσταση κάθε ελαττωματικού εξαρτήματος, χωρίς επιβάρυνση του αγοραστή και σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύει την εταιρεία για την αντικατάσταση της συσκευής.

Για το χρονικό διάστημα που ισχύει η εγγύηση, τα έξοδα για την αποκατάσταση των βλαβών, όπως ανταλλακτικά, εργατικά και μεταφορικά έξοδα, θα καλύπτονται από την εταιρεία, εφόσον η συσκευή είναι προσβάσιμη  για επισκευή.

Για μη προσβάσιμες ή απομακρυσμένες περιοχές, στις οποίες δεν υπάρχει εξουσιοδοτημένος τεχνικός, η συσκευή θα μεταφέρεται στο κεντρικό service της εταιρείας και τα έξοδα θα καλύπτονται από την εταιρεία. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν φθορές που θα δημιουργηθούν κατά την μεταφορά της συσκευής.

Με την αποκατάσταση της εκάστοτε βλάβης δεν παρατείνεται ο χρόνος της εγγύησης της συσκευής.

Η εγγύηση ισχύει μόνο για οικιακή χρήση της συσκευής.

Για την κάλυψη της εγγύησης απαιτείται η επίδειξη της απόδειξης λιανικής ή του τιμολογίου αγοράς  ( ή φωτοτυπία αυτών), όπου θα φαίνονται ευκρινώς τα στοιχεία του αγοραστή, το είδος και το μοντέλο της συσκευής, καθώς και η ημερομηνία αγοράς.

Η εγγύηση δεν καλύπτει:

  • Φθορά που έχει προκληθεί από την πάροδο του χρόνου, αναλώσιμα ανταλλακτικά και ευπαθή υλικά, όπως γυάλινα ή πλαστικά μέρη, λαμπτήρες, φίλτρα και ομοειδή, καθώς επίσης και τηλεχειριστήρια.
  • Επαγγελματική χρήση
  • Βλάβες που προκλήθηκαν λόγω λανθασμένης εγκατάστασης (ή εγκατάστασης στην οποία δεν έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες προδιαγραφές), λανθασμένης σύνδεσης, πτώση τάσεως ηλεκτρικού ρεύματος ή κακές συνθήκες λειτουργίας.
  • Βλάβες που προκλήθηκαν λόγω κακής χρήσης, αμέλειας, παράλειψης, παράβλεψης των οδηγιών χρήσης, έλλειψης συντήρησης της συσκευής ή και λόγω άγνοιας.
  • Βλάβες που προκλήθηκαν από ζώα ή έντομα.
  • Χτυπήματα, ραγίσματα, γρατζουνιές, χρωματικές διαφορές στη βαφή και άλλα διακοσμητικά εξαρτήματα.
  • Βλάβες που προκλήθηκαν από ασυνήθιστες περιβαλλοντικές συνθήκες & βλάβες που έχουν επέλθει ως αποτέλεσμα ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς, πλημμύρας, σεισμών, εχθροπραξιών ή οποιασδήποτε ανωτέρας βίας.
  • Σε περιπτώσεις πλυντηρίων ρούχων – πιάτων, αλλά και σε παγομηχανές ψυγείων, δεν καλύπτονται βλάβες που οφείλονται στα άλατα που περιέχονται στο νερό παροχής.
  • Βλάβες που προκλήθηκαν από χημική ή ηλεκτροχημική αντίδραση, σκουριά & διάβρωση
  • Σε περίπτωση μετεγκατάστασης, δεν καλύπτονται οι όποιες φθορές δημιουργηθούν.
  • Η εγγύηση παύει να ισχύει σε περιπτώσεις επέμβασης, επισκευής ή τροποποίησης από μη εξουσιοδοτημένους τεχνικούς ή σε περιπτώσεις που έχουν χρησιμοποιηθεί μη γνήσια ανταλλακτικά.
  • Σε περιπτώσεις που κατά την επίσκεψη και τον έλεγχο του τεχνικού δεν εντοπιστεί δυσλειτουργία ή βλάβη, τότε η επίσκεψη δεν καλύπτεται από την εγγύηση και βαραίνει τον αγοραστή.

ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ