Για οδηγίες χρήσεως συσκευής παρακαλόυμε αναζητήστε στο site χρησιμοποιώντας τον κωδικό της συσκευής. Ακόμη στο site θα βρείτε οδηγίες χρήσεως και για αρκετά παλαιότερα μοντέλα.