Σε περίπτωση βλάβης του προϊόντος, ο καταναλωτής απευθύνεται στο εξουσιοδοτημένο service της  εταιρείας, την SERVICE ONE.

Στοιχεία εποικοινωνίας: