Απόδοση στεγνώματος Α,,Ετήσια κατανάλωση νερού: 2520 lt,Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 211 kWh

Αρχική / Απόδοση στεγνώματος Α,,Ετήσια κατανάλωση νερού: 2520 lt,Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 211 kWh