Εστίες θερμότητας: 1η Μπροστά αριστερά ταχείας - 3.1W,,2η Μπροστά δεξιά - 0.85W, 3η Πίσω αριστερά ταχείας – 1.5W, 4η Πίσω δεξιά ταχείας – 2.25W

Αρχική / Εστίες θερμότητας: 1η Μπροστά αριστερά ταχείας - 3.1W,,2η Μπροστά δεξιά - 0.85W, 3η Πίσω αριστερά ταχείας – 1.5W, 4η Πίσω δεξιά ταχείας – 2.25W