Εστίες Ταχείας θέρμανσης: 1η Μπροστά δεξιά 18 εκ. - 1.8kW, 2η Μπροστά αριστερά 14.5 εκ. - 1.2kW, 3η Πίσω αριστερά 18 εκ. – 1.8kW, 4η Πίσω δεξιά 14.5 εκ. – 1.8kW

Αρχική / Εστίες Ταχείας θέρμανσης: 1η Μπροστά δεξιά 18 εκ. - 1.8kW, 2η Μπροστά αριστερά 14.5 εκ. - 1.2kW, 3η Πίσω αριστερά 18 εκ. – 1.8kW, 4η Πίσω δεξιά 14.5 εκ. – 1.8kW