Εστίες: Horizone 40 x 23 εκ. – 4kW, Μπροστά δεξιά 16 εκ. – 2.2kW, Πίσω δεξιά 21 εκ. - 3.1kW,Επένδυση Inox στο κάτω μέρος

Αρχική / Εστίες: Horizone 40 x 23 εκ. – 4kW, Μπροστά δεξιά 16 εκ. – 2.2kW, Πίσω δεξιά 21 εκ. - 3.1kW,Επένδυση Inox στο κάτω μέρος