Εστίες: Horizone 40 x 23 εκ. – 4kW, Πίσω κέντρο 21 εκ. – 3.1kw, Μπροστά δεξιά 18 εκ. – 2.8kW

Αρχική / Εστίες: Horizone 40 x 23 εκ. – 4kW, Πίσω κέντρο 21 εκ. – 3.1kw, Μπροστά δεξιά 18 εκ. – 2.8kW