Οικονομική λειτουργία, Διατήρηση θερμότητας, Άνω αντίσταση + ανεμιστήρας, Γκριλ, Πίτσα

Αρχική / Οικονομική λειτουργία, Διατήρηση θερμότητας, Άνω αντίσταση + ανεμιστήρας, Γκριλ, Πίτσα