Περιστρεφόμενος δίσκος διαμέτρου 24.5, Επίπεδα επιλογής προγραμμάτων: 5, Άνοιγμα πόρτς: Πλευρικό

Αρχική / Περιστρεφόμενος δίσκος διαμέτρου 24.5, Επίπεδα επιλογής προγραμμάτων: 5, Άνοιγμα πόρτς: Πλευρικό