Πρόγραμμα 15 έτοιμων συνταγών (συνδυασμός τροφίμων & βάρους),Περιστρεφόμενος δίσκος διαμέτρου 36εκ,Εσωτερικός φωτισμός, Διαστάσεις εντοιχισμού: (ΥΠΒ) 45x56x55 cm

Αρχική / Πρόγραμμα 15 έτοιμων συνταγών (συνδυασμός τροφίμων & βάρους),Περιστρεφόμενος δίσκος διαμέτρου 36εκ,Εσωτερικός φωτισμός, Διαστάσεις εντοιχισμού: (ΥΠΒ) 45x56x55 cm