3 λειτουργίες (Αυτόματο πρόγραμμα 8 συνταγών, Απόψυξη κατά βάρος/χρόνο, Grill μέγιστης ισχύος 1000W), Περιστρεφόμενος δίσκος διαμέτρου 31 cm, Εσωτερικός φωτισμός

Αρχική / 3 λειτουργίες (Αυτόματο πρόγραμμα 8 συνταγών, Απόψυξη κατά βάρος/χρόνο, Grill μέγιστης ισχύος 1000W), Περιστρεφόμενος δίσκος διαμέτρου 31 cm, Εσωτερικός φωτισμός