5 θερμοκρασίες πλύσης (40, 45, 55, 60, 65),Ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου προγράμματος,Ένδειξη λυχνίας για αλάτι,Ένδειξη λυχνίας για λαμπρυντικό,Απόδοση πλύσης Α

Αρχική / 5 θερμοκρασίες πλύσης (40, 45, 55, 60, 65),Ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου προγράμματος,Ένδειξη λυχνίας για αλάτι,Ένδειξη λυχνίας για λαμπρυντικό,Απόδοση πλύσης Α