5 θερμοκρασίες πλύσης (40 ,45, 55, 60, 70),Ένδειξη λυχνίας για αλάτι,Ένδειξη λυχνίας για λαμπρυντικό,Απόδοση πλύσης Α

Αρχική / 5 θερμοκρασίες πλύσης (40 ,45, 55, 60, 70),Ένδειξη λυχνίας για αλάτι,Ένδειξη λυχνίας για λαμπρυντικό,Απόδοση πλύσης Α