Τρόποι ψησίματος: Θερμός Αέρας, Πάνω-Κάτω αντίσταση, Κάτω αντίσταση + αέρας, Πρόγραμμα Eco, Πρόγραμμα Full Grill, Grill + Αέρας, Πρόγραμμα παραδοσιακού ψησίματος, Πρόγραμμα διατήρησης θερμότητας

Αρχική / Τρόποι ψησίματος: Θερμός Αέρας, Πάνω-Κάτω αντίσταση, Κάτω αντίσταση + αέρας, Πρόγραμμα Eco, Πρόγραμμα Full Grill, Grill + Αέρας, Πρόγραμμα παραδοσιακού ψησίματος, Πρόγραμμα διατήρησης θερμότητας