Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης του Ιστοτόπου 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΙΝ ΚΑΝΕΤΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ. 

Καλώς ήλθατε στον Ιστότοπό μας τον οποίο κατέχει και διαχειρίζεται η ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Ε. («IDEAL»). Αν συνεχίσετε την περιήγηση και χρήση του Ιστοτόπου μας, συμφωνείτε να συμμορφωθείτε και να δεσμευτείτε με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης («Όροι») και τη Δήλωση Απορρήτου διέπουν την σχέση της IDEAL με εσάς όσον αφορά αυτό τον Ιστότοπο. Εάν διαφωνείτε με τους Όρους, τότε σας παρακαλούμε να μην κάνετε χρήση του Ιστοτόπου. Η IDEAL διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει  τους παρόντες Όρους ή το περιεχόμενο της Ιστοτόπου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.  

Ο όρος  «IDEAL» ή «εμείς» ή «εμάς» αναφέρεται στον κάτοχο του παρόντος Ιστοτόπου, που εδρεύει στη διεύθυνση  Κρέοντος 25, 104 42, Αθήνα-Ελλάδα.. Ο όρος «εσύ» η «εσείς» αναφέρεται στον χρήστη ή επισκέπτη του Ιστοτόπου μας.  

Η χρήση του παρόντος Ιστοτόπου υπόκειται στους ακόλουθους όρους χρήσης: 

1. Χρήση του περιεχομένου του Ιστοτόπου

1.1 Το περιεχόμενο του Ιστοτόπου είναι για τη δική σας πληροφόρηση και χρήση μόνο. Υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Για να μπορείτε να κάνετε χρήση του και για να αποκτήσετε ένα προϊόν ή υπηρεσία πρέπει να είστε άνω των 18 ετών. 

1.2 Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο για παράνομο σκοπό ή για σκοπό που απαγορεύεται από τους παρόντες Όρους. Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο με τρόπο που θα μπορούσε να  καταστρέψει, να απενεργοποιήσει, να υπερφορτώσει ή να τον επηρεάσει ή να εμποδίσει την πρόσβαση οποιουδήποτε άλλου μέρους ή/και τη χρήση του. Απαγορεύεται να επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτόν τον Ιστότοπο, συστήματα υπολογιστών ή δίκτυα που είναι συνδεδεμένα σε αυτόν τον Ιστότοπο, μέσω εισβολής, εξόρυξης κωδικών πρόσβασης ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση του παρόντος Ιστότοπου δύναται να εγείρει αξίωση αποζημίωσης. Η IDEAL διατηρεί το δικαίωμα να σας εμποδίσει να κάνετε χρήση του παρόντος Ιστοτόπου. 

1.3 Ο παρών Ιστότοπος και το περιεχόμενό του αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της IDEAL που επιφυλάσσεται παντός δικαιώματός της. Απαγορεύεται η διαγραφή ή μεταβολή, εν όλω ή εν μέρει, οποιουδήποτε πνευματικού δικαιώματος, εμπορικού σήματος, πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων νομικών ειδοποιήσεων από οποιοδήποτε μέρος του Ιστότοπου. Ο παρών Ιστότοπος μπορεί  να περιέχει υλικό που ανήκει ή έχει παραχωρηθεί νόμιμα σε εμάς. Εκτός εάν επιτρέπεται ρητά, κανένα τμήμα του Ιστοτόπου δεν μπορεί να επικοινωνηθεί ή να αναπαραχθεί με οποιοδήποτε μέσο ή σε οποιαδήποτε μορφή, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της IDEAL. Δεν αποκτάτε δικαιώματα ιδιοκτησίας σε οποιοδήποτε περιεχόμενο του ΙστοτόπουΟποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση τερματίζει την άδεια πρόσβασης και χρήσης του Ιστοτόπου που χορηγήθηκε από την IDEAL και θα πρέπει να καταστρέψετε τυχόν αποθηκευμένο ή εκτυπωμένο υλικό.  

1.4 Αποδεκτές Χρήσεις του Ιστοτόπου: α) Μπορείτε να βλέπετε, να κατεβάζετε και να τυπώνετε το περιεχόμενο του Ιστοτόπου αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς προσωπικής και μη εμπορικής φύσεως (β) μπορείτε να κοινοποιείτε  το περιεχόμενο σε τρίτα φυσικά πρόσωπα για προσωπική τους χρήση αλλά μόνο εάν μνημονεύετε τον Ιστότοπο ως πηγή του υλικού (γδεν επιτρέπεται η τροποποίηση ή μεταβολή του περιεχομένου του Ιστοτόπου κατά οποιονδήποτε τρόπο, (δ) συμφωνείτε να διατηρήσετε αναλλοίωτες όλες τις αναφορές στα πνευματικά και άλλα δικαιώματα που περιλαμβάνονται στο πρωτότυπο υλικό και σε όλα τα αντίγραφα του και (ε) δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, δημόσια προβολή, εκτέλεση, ή διανομή, η αποθήκευση του σε οποιοδήποτε άλλο δικτυακό τόπο ή άλλης μορφής ηλεκτρονικό σύστημα ανάκτησης  δεδομένων ή  άλλη χρήση ή εκμετάλλευση του υλικού ή περιεχόμενου του Ιστοτόπου, εν όλω ή εν μέρει, εκτός από τις προαναφερόμενες χρήσεις.   

1.5 Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τεχνικές «framing» ή «deep linking» για να επισυνάψετε οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, λογότυπο, ή άλλες ιδιόκτητες πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, κειμένων, διάταξης σελίδας, ή μορφής) της IDEAL ή /και οποιουδήποτε τρίτου χωρίς τη ρητή έγγραφη συγκατάθεση τους. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε λογότυπο ή άλλο ιδιόκτητο γραφικό ή εμπορικό σήμα της IDEAL ή/και οποιουδήποτε τρίτου ως τμήμα του υπερσυνδέσμου χωρίς τη ρητή γραπτή άδεια τους. Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση αυτού του υλικού σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα ή δικτυωμένο περιβάλλον υπολογιστών για οποιοδήποτε σκοπό για τον οποίο δεν υπάρχει σχετική εξουσιοδότηση σύμφωνα με τα ανωτέρω.  

1.6 Η χρήση οποιωνδήποτε πληροφοριών ή υλικού που βρίσκονται στον παρόντα Ιστότοπο γίνεται εξ ολοκλήρου με δική σας ευθύνη. Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίζετε ότι οποιαδήποτε προϊόντα, υπηρεσίες ή πληροφορίες που διατίθενται μέσω του Ιστοτόπου καλύπτουν συγκεκριμένες απαιτήσεις σας.

2.Επικοινωνίακαι Προσωπικές Πληροφορίες 

2.1 Η χρήση και επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων που έχετε υποβάλει στην IDEAL για επικοινωνία ή προκειμένου να λάβετε προϊόντα ή υπηρεσίες θα γίνεται  σύμφωνα με  την Δήλωση Απορρήτου μας. 

2.2 Με την υποβολή οποιουδήποτε περιεχομένου ή πληροφορίας δηλώνετε ότι οι πληροφορίες ή το περιεχόμενο είναι ακριβείς, ότι σας ανήκουν ή έχετε την άδεια να χρησιμοποιείτε και να υποβάλλετε τις πληροφορίες ή το περιεχόμενο, και ότι η χρήση του περιεχομένου δεν  παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου ή δε θα προκαλέσει ζημία σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

3.Προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρονταιστον Ιστότοπο

3.1 Η IDEAL προσφέρει τα προϊόντα και υπηρεσίες που παρουσιάζονται στον Ιστότοπο. Η αγορά και χρήση του εν λόγω προϊόντος ή υπηρεσίας που προσφέρεται στον Ιστότοπο διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις της ειδικής αυτής συμφωνίας που τα αφορά καθώς και την ισχύουδα νομοθεσία για τη σύμβαση πώλησης. Με εξαίρεση τα προβλεπόμενα στην εν λόγω συμφωνία, η IDEAL δεν εγγυάται ότι οποιαδήποτε περιγραφή προϊόντος ή το περιεχόμενο που περιέχει ο παρών Ιστότοπος είναι ακριβή, ενημερωμένα, αξιόπιστα, πλήρη, ή χωρίς λάθη. Οποιοδήποτε δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση πώλησης και η άσκησή του διέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

4. Ιστοσελίδες και πληροφορίεςτρίτων

Κατά καιρούς ο παρών Ιστότοπος μπορεί επίσης να περιέχει υπερσυνδέσμους προς ιστοσελίδες τρίτων. Οι εν λόγω υπερσύνδεσμοι παρέχονται για την εξυπηρέτησή σας για λήψη περαιτέρω πληροφοριών. Εάν χρησιμοποιήσετε αυτούς τους συνδέσμους απομακρύνεστε από τον παρόντα ΙστότοποH IDEAL δεν έχει εξετάσει όλες αυτές τις ιστοσελίδες τρίτων και δεν ελέγχει, εγκρίνει, ή εγγυάται το περιεχόμενο που βρίσκεται σε αυτές. Εάν αποκτήσετε  πρόσβαση σε οποιαδήποτε από τις ιστοσελίδες τρίτων που συνδέονται με τον παρόντα Ιστότοπο, το πράττετε με δική σας ευθύνη, και η IDEAL δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που σχετίζεται με τη χρήση του περιεχομένου αυτών. 

5. Αποποίηση ευθυνών

5.1 Ούτε εμείς ούτε οποιοσδήποτε τρίτος παρέχει καμία εγγύηση ως προς την ακρίβεια, την επικαιρότητα, την απόδοση, την πληρότητα ή την καταλληλότητα των πληροφοριών και του υλικού που βρίσκονται ή προσφέρονται στον παρόντα Ιστότοπο για οποιοδήποτε συγκεκριμένο σκοπό. Αναγνωρίζετε ότι τέτοιες πληροφορίες και τέτοιο υλικό μπορεί να περιέχουν ανακρίβειες ή λάθη και αποκλείουμε ρητά την ευθύνη για οποιεσδήποτε τέτοιες ανακρίβειες ή λάθη στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. Η  IDEAL  δεν εγγυάται ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα Ιστότοπο είναι κατάλληλες ή διαθέσιμες για χρήση σε όλες τις χώρες. Η πρόσβαση στον παρόντα Ιστότοπο υπόκειται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

5.2 Εκτός και αν αναφέρεται ρητά σε ειδική συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ εσάς και της IDEAL, όλο το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στον Ιστότοπο παρέχεται  «όπως είναι» χωρίς κανενός είδους εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων, ιδίως, αυτών της εμπορευσιμότητας, καταλληλόλητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης. Η IDEAL δεν εγγυάται ότι ο Ιστότοπος, το περιεχόμενό του, ή τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρει στον Ιστότοπο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σας. Η IDEAL δεν θα ευθύνεται για απώλεια κερδών, απώλεια επιχειρηματικότητας, απώλεια φήμης, απώλεια ή καταστροφή δεδομένων ή για οποιαδήποτε άμεσηειδική, έμμεσηή επακόλουθη απώλεια ή ζημία) είτε αυτή προκύπτει από τη χρήση σας είτε από καθυστέρηση ή από αδυναμία χρήσης του Ιστότοπου ή του περιεχομένου του. 

6. Αποζημίωση

Συμφωνείτε να υπερασπίζεστε, να αποζημιώσετε και να απαλλάξετε την IDEAL, τους εργαζόμενους, δικηγόρoυς και αντιπροσώπους της έναντι όλων των αξιώσεων, εξόδων, υποχρεώσεων, απωλειών, δαπανών, και ζημιών, συμπεριλαμβανομένων και των εύλογων δικηγορικών αμοιβών, που τυχόν υποστούν ή καταβάλλουν λόγω της απαράδεκτης ή παράνομης χρήσης από εσάς του Ιστοτόπου ή της εκ μέρους σας παραβίασης των παρόντων Όρων. 

7. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία 

Συμφωνείτε ότι όλα τα θέματα που αφορούν την πρόσβασή σας ή τη χρήση του παρόντος Ιστοτόπου διέπονται από τους νόμους της Ελλάδας. Συμφωνείτε και δια του παρόντος ότι αποκλειστικά αρμόδια  για την επίλυση οποιωνδήποτε σχετικών θεμάτων θα είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.  

Στοιχεία Επικοινωνίας 

Μπορείτε να επικοινωνείτε ελεύθερα μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, να υποβάλετε κάποιο παράπονο ή να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματα σας:   

Email: [white@ideal.gr]  

Τηλέφωνο επικοινωνίας : [ +30 210 210 6293100]