Παραδοσιακό με αέρα, Παραδοσιακό, Κάτω αντίσταση με αέρα, Eco, Gril /4 επίπεδα, Gril με αέρα, Ψωμί, Ψήσιμο με ατμό για ψάρια, Ψήσιμο με ατμό για πουλερικά, Ψήσιμο με ατμό για λευκά κρέατα, Πυρόλυση.

Αρχική / Παραδοσιακό με αέρα, Παραδοσιακό, Κάτω αντίσταση με αέρα, Eco, Gril /4 επίπεδα, Gril με αέρα, Ψωμί, Ψήσιμο με ατμό για ψάρια, Ψήσιμο με ατμό για πουλερικά, Ψήσιμο με ατμό για λευκά κρέατα, Πυρόλυση.